Житлові та земельні справи

Приклади житлових справ:

- справи про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням (так звана "виписка" чи "примусове зняття з реєстрації") 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72057488

http://reyestr.court.gov.ua/Review/46179742

http://reyestr.court.gov.ua/Review/44355922

- визнання права власності на нерухомість за набувальною давністю http://reyestr.court.gov.ua/Review/72122478

- застосування позовної давності згідно з частиною першою статті 786 Цивільного Кодексу України, до вимог про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а також до вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі (один рік) http://reyestr.court.gov.ua/Review/81863317

Приклади у сфері земельного права:

- визнання недісним державного акту (актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства у Державної інспекції сільського господарства області, встановлено, що Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, який виданий на ім'я особи, остання не могла одержати, тому що померла раніше. Державний акт був виданий невідомій особі, в зв'язку з розбіжністю дати смерті та дати видачі (отримання) Державного акта встановлено факт порушення процедури його видачі); рішення суду першої інстанції підтримав апеляційний суд http://reyestr.court.gov.ua/Review/38812898 ;

- визнання земельної ділянки спільним майном подружжя http://reyestr.court.gov.ua/Review/66709329

- спадкування земельної ділянки в судовому порядку http://reyestr.court.gov.ua/Review/27315017

Відповідно ч. 2, 3 ст. 152 ЗК України, власник земельної ділянки може вимагати усунення будь-яких порушень його права на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється в тому числі шляхом визнання прав; відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав; визнання угоди недійсною; визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування; відшкодування заподіяних збитків; застосування інших, передбачених законом, способів. За змістом ч. 3 ст. 152 ЗК України захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом: визнання прав, відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав; визнання угоди недійсною, визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування; відшкодування заподіяних збитків; застосування інших, передбачених законом способів.Відповідно до ст. 391 ЦК власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Дії Відповідачки перешкоджають мені користуватися частиною моєї ділянки, заважають нормальному здійсненню права власності.