Представництво в судах, інших органах та установах. Адвокат у цивільному процесі.

Будь-хто може опинитися в ролі позивача, відповідача чи третьої особи. В таких випадках дуже складно зберігати спокій та впевнено діяти згідно норм процесуального закону, адже справа може стосуватися Вашого особистого життя чи Ваших близьких людей.

Тому з давніх часів у всіх країнах діє інститут представництва. Як Ваш представник адвокат може самостійно приймати участь в судових засіданнях, складати та подавати необхідні процесуальні документи, давати пояснення по справі, професійно захищати Вашу позицію в судових дебатах тощо. Крім того, адвокат може діяти на підставі угоди та ордеру – немає необхідності в нотаріально завіреній довіреності.

Представник в цивільному процесі може мати право: підписувати позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, всі інші процесуальні документи, подавати до суду позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, всі інші процесуальні документи, знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, має право визнати позов повністю або частково, до початку розгляду судом справи по суті має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позов, пред’явити зустрічний позов, укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу, вимагати виконання судового рішення.

Захисник у кримінальному процесі здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

Вартість представництва визначається індивідуально.

  1. представництво в суді першої інстанції (Київ)
  2. представництво в суді апеляційної, касаційної інстанції (Київ)
  3. представництво в інших органах