Представництво в судах, інших органах та установах

Адвокат може діяти на підставі угоди та ордеру 

Представник в цивільному процесі може мати право: підписувати позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, всі інші процесуальні документи, подавати до суду позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, всі інші процесуальні документи, знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, має право визнати позов повністю або частково, до початку розгляду судом справи по суті має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позов, пред’явити зустрічний позов, укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу, вимагати виконання судового рішення.

На вимогу Довірителя, ордер може мітсити обмеження повноважень.

  1. представництво в суді першої інстанції (Київ)
  2. представництво в суді апеляційної, касаційної інстанції (Київ)
  3. представництво в інших органах