Адвокатський запит

Згідно ст. 20 Заккону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).

Адвокатський запит - письмове звернення адвоката про надання інформації, копій документів, необхідних для надання правової допомоги. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється. 

Відповідно ст. 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 212-3 КУпАП.

Вчинення в   будь-якій   формі  перешкод  до  здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової  допомоги  або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 397 Кримінального Кодексу України. 

Відповідно ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом.

Отримання письмової відповіді, копій документів - це необхідний елемент створення доказової бази для кожної з сторін. 

За роки адвокатської діяльності успішно отримано необхідну інформацію на ряд адвокатських запитів до поліції, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, архівів, державних та приватних установ.