Новини

Оспорювання батьківства (виключення відомостей про батька з актового запису про народження дитини)

Стаття 136 Сімейного кодексу України (далі – СК України) встановлює, що особа, яка записана батьком дитини відповідно до статей 122, 124, 126 і 127 цього Кодексу, має право оспорити своє батьківство, пред’явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини. Походження дитини визначалося згідно ст. 122 СК України.

Скасування постанови про адміністративне правопорушення та накладення адміністративного стягнення

Приклад скасування постанови про адміністративне правопорушення та накладення адміністративного стягнення за нашою позовною заявою http://reyestr.court.gov.ua/Review/74104438# 

Використана аргументація

Ставки судового збору 2020

З січня 2020 року розмір судового збору визначається залежно від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлюється на 1 січня календарного року. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України»  на 1 січня 2020 прийнято такий прожитковий мінімум для працездатних осіб:

· з 1 січня 2020 - 2102 гривні;

· з 1 липня - 2197 гривень;

· з 1 грудня - 2270 гривень.

Аліменти 2020: мінімальний та максимальний розмір аліментів

Відповідно до Сімейного кодексу України, способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. Кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі з урахуванням обставин, зазначених у ст.

Стягнення шкоди ДТП. Практичні аспекти.

Стягнення матеріальної та моральної шкоди спричиненої ДТП - досить розповсюджена категорія цивільних справ.

Позбавлення батьківських прав

Ч. 2, 3 ст. 150 Сімейного кодексу (далі - СК) України передбачено обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини – батьки зобов’язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Ст. 152 СК України встановлено забезпечення права дитини на належне батьківське виховання. Ст. 180 СК України закріплено обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття.В ч. 4 ст.

Виконання вироків інших держав на території України: Конвенція про передачу засуджених осіб 1983 року.

Ст. 9 Конституції України передбачено: чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.   

Розлучення з іноземцем

Питання, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом (хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною особою; об'єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави; юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави), у тому числі й питання підсудності судам України справ з іноземним елементом, вирішуються згідно із 

Трудові спори. Виплати при звільненні.

Згідно п.7 ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

РОЗЛУЧЕННЯ Україна 2020

Згідно зі ст. 24 Сімейного кодексу України шлюб грунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Таке положення національного законодавства України відповідає ст. 16 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеею ООН 10 грудня 1948 р., згідно з якою чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім’ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.