Позбавлення батьківських прав

Ч. 2, 3 ст. 150 Сімейного кодексу (далі - СК) України передбачено обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини – батьки зобов’язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Ст. 152 СК України встановлено забезпечення права дитини на належне батьківське виховання. Ст. 180 СК України закріплено обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття.В ч. 4 ст. 155 СК України зазначено, що ухилення  батьків  від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення  на  них  відповідальності,  встановленої законом. Ст. 164 СК України встановлено підстави позбавлення батьківських прав, а саме: мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: 

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2,4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону дитинства» сім'я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом з батьками або в сім'ї одного з них та на піклування батьків. Батько і мати мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. 

А частиною 1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» передбачено, що на кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

У позовній заяві про позбавлення батьківських прав має бути зазначена третя особа - Служба у справах дітей районної (за місцем реєстрації дитини) державної адміністрації. Після відповідного звернення до суду саме Служба у справах дітей складає акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини, готує висновок про доцільність позбавлення батьківських прав. Для початку процедури позбавлення особи батьківських прав потрібно зібрати відповідні докази:

- довідка з навчального закладу (особа не приходить на батьківські збори, не цікавиться навчанням дитини);

- довідка ДВС про заборгованість з виплати аліментів (за наявності);

- вирок (за наявності);

- довідка компетентної установи на підтвердження того, що особа є хронічним алкоголіком, наркоманом (за наявності);

- ПІБ свідків що можуть підтвердити нехтування особою своїми обов'язками матері, батька;

- інші документи, що можуть підтвердити позовні вимоги.

Позовна заява має відображати ваші життєві обставини та містити відповідні докази, бути подана з додержанням підсудності та інших вимог ЦПК України. 

Також законом передбачено процедуру поновлення батьківських прав.

Щоб отримати індивідуальну консультацію звертайтеся по телефону чи у розділі "Запитати on-line"